Hungarian Bible

Hebrews 13

James

Return to Index

Chapter 1

1

  Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet. 

2

  Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 

3

  Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 

4

  A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. 

5

  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. 

6

  De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. 

7

  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; 

8

  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. 

9

  Dicsekedjék pedig az alacsony [sorsú] atyafi az ő nagyságával; 

10

  A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága. 

11

  Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban. 

12

  Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. 

13

  Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. 

14

  Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 

15

  Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. 

16

  Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 

17

  Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

18

  Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. 

19

  Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. 

20

  Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. 

21

  Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket. 

22

  Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 

23

  Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 

24

  Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 

25

  De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. 

26

  Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. 

27

  Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól. 

James 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: