Hungarian Bible

1st Corinthians 9

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 10

1

  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; 

2

  És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; 

3

  És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; 

4

  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. 

5

  De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 

6

  Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak. 

7

  Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani. 

8

  Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren. 

9

  Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. 

10

  Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. 

11

  Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett. 

12

  Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. 

13

  Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. 

14

  Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. 

15

  Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok. 

16

  A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? 

17

  Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. 

18

  Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? 

19

  Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? 

20

  Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 

21

  Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 

22

  Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál? 

23

  Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. 

24

  Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. 

25

  Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. 

26

  Mert az Úré a föld és annak teljessége. 

27

  Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. 

28

  De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége. 

29

  De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? 

30

  Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok? 

31

  Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek. 

32

  Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. 

33

  Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. 

1st Corinthians 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: