Hungarian Bible

Luke 20

Luke

Return to Index

Chapter 21

1

  És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe. 

2

  Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete. 

3

  És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete: 

4

  Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté. 

5

  És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda: 

6

  Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. 

7

  Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek? 

8

  Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok. 

9

  És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem [jő] mindjárt a vég. 

10

  Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; 

11

  És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. 

12

  De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek [titeket,] adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. 

13

  De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. 

14

  Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre: 

15

  Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik. 

16

  Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek [némelyeket] ti közületek. 

17

  És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. 

18

  De fejeteknek egy hajszála sem vész el. 

19

  A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. 

20

  Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. 

21

  Akkor a kik Júdeában [lesznek,] fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. 

22

  Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. 

23

  Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 

24

  És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. 

25

  És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, 

26

  Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. 

27

  És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. 

28

  Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. 

29

  Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: 

30

  Mikor immár hajtanak, és [ezt] látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. 

31

  Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. 

32

  Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek. 

33

  Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. 

34

  De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: 

35

  Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. 

36

  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! 

37

  Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák [hegyének] neveztetik. 

38

  És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban. 

Luke 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: