Hungarian Bible

Isaiah 2

Isaiah

Return to Index

Chapter 3

1

  Oh szünjetek meg hát az emberben [bízni], a kinek [egy] lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő? 

2

  Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét; 

3

  Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, jóst és öreget; 

4

  Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt; 

5

  És adok nékik gyerkőczöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok. 

6

  És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen; 

7

  És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, [mondván:] Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen: 

8

  Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé! 

9

  Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék. 

10

  Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt. 

11

  Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen [dolga], mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. 

12

  Jaj a gonosznak, gonoszul lesz [dolga,] mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki. 

13

  Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled. 

14

  Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket. 

15

  Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban: 

16

  Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura. 

17

  És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek: 

18

  Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti. 

19

  Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat, 

20

  A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat, 

21

  A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket, 

22

  A gyűrűket és az orrpereczeket, 

23

  Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket, 

24

  A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket: 

25

  És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg. 

26

  Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban: 

27

  És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül; 

28

  És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat! 

Isaiah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: