Hungarian Bible

Nehemiah 9

Nehemiah

Return to Index

Chapter 10

1

  A megpecsételt [kötése]ken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás; 

2

  Serája, Azariás, Jeremiás, 

3

  Pashur, Amaria, Malakiás, 

4

  Hattus, Sebánia, Malluk, 

5

  Hárim, Merémóth, Abdiás, 

6

  Dániel, Ginnethón, Bárukh, 

7

  Mesullám, Abija, Mijámin, 

8

  Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak. 

9

  A Léviták pedig [ezek:] Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, 

10

  És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán, 

11

  Mika, Rehób, Hasábia, 

12

  Zakkur, Serébia, Sebánia, 

13

  Hódija, Báni, Beninu. 

14

  A nép fejei [pedig ezek:] Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni, 

15

  Bunni, Azgád, Bébai, 

16

  Adonija, Bigvai, Adin, 

17

  Áter, Ezékiás, Azzur, 

18

  Hódija, Hásum, Bésai, 

19

  Hárif, Anathóth, Nébai, 

20

  Magpiás, Mesullám, Hézir, 

21

  Mesézabel, Sádók, Jaddua, 

22

  Pelátia, Hanán, Anája, 

23

  Hóseás, Hanánia, Hásub, 

24

  Hallóhes, Pilha, Sóbek, 

25

  Rehum, Hasabná, Maaszéja, 

26

  És Ahija, Hanán, Anán, 

27

  Mallukh, Hárim, Baána. 

28

  És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez [állván,] feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala, 

29

  Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit; 

30

  És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, 

31

  És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és [egyéb] szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. 

32

  És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, 

33

  A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján [viendő áldozatokra,] az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy [mindezek] megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára; 

34

  Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben, 

35

  És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába; 

36

  Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában. 

37

  És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. 

38

  És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba; 

39

  Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az [Istennek] szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. 

Nehemiah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: