Hungarian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

  Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. 

2

  Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 

3

  A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah. 

4

  Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. 

5

  Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. 

6

  Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán. 

7

  Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. 

8

  Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. 

9

  Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. 

10

  Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén. 

11

  E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. 

12

  És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. 

13

  Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot. 

14

  Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot. 

15

  Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet. 

16

  Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust. 

17

  Khivveust, Harkeust, és Szineust. 

18

  Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei. 

19

  Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig. 

20

  Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint. 

21

  Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala. 

22

  Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. 

23

  Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más. 

24

  Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert. 

25

  Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán. 

26

  Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot. 

27

  Hadórámot, Úzált és Dikláth. 

28

  Obált, Abimáélt és Sébát. 

29

  Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai. 

30

  És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig. 

31

  Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint. 

32

  Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után. 

Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: